ANLEGGSTRANSPORT

Vi utfører alt av masseforflytning

Anleggstransport med våre tippbiler

Våre tippbiler har flere forskjellige kombinasjoner. Alle bilene er utstyrt med tandemdrift og har akselkombinasjon av typen 6×4 eller 8×4. Alle bilene er deretter utstyrt med dumperkasse og tilhenger med dumperkasse og akselkombinasjon slik at maks, totalvekt (50 tonn) blir utnyttet.

Vi har også trekkvogn med 3 akslet tipp­semitrailer (skyvesemi). Bilene og hengerene er alle av nyere dato, og er av det mest moderne og effektive som finnes på markedet.

Innkjøring av masse

Utkjøring av masse

Anleggsarbeid

Dumperkasse på bil og henger

Moderene og effektive lastebiler