Dustex

Naturens eget bindemiddel

Behandling av veier med Dustex

Hva er Dustex?

Dustex er ett grusbehandlingsmiddel som produseres av ligning. Lignin er det som binder trefibrene i grantrær sammen. Dustex er derfor ett miljøvennlig og effektivt produkt til binding av grus og støv på grusveier.

Hvorfor bruke Dustex?

Ved å binde støvet får du en grusvei som krever mindre vedlikehold. Veiens bæreevne forsterkes, det blir mindre grustap og problemer med telehiv reduseres til ett minimum.

Vi hjelper deg med transport av masse og maskiner

Avtalt pris til avtalt tid

Ring oss i dag