Dustex

Naturens eget bindemiddel

Behandling av veier med Dustex

Vi formidler, transporterer og sprøyter Dustex på vei. Dustex er ett grusbehandlingsmiddel som produseres av lignin. Lignin er det som binder trefibrene i grantrær sammen. Dustex sørger derfor for effektiv og svært miljøvennlig binding av grus og støv på grusveier.

I tillegg til å redusere støvplager og øke trafikksikkerheten styrker dustex også toppdekket på veien. Med jevn tilførsel av Dustex gjennom flere år får du en solid vei med ett stabilt dekke, også i dybden, noe som reduserer problemer med telehiv til ett minimum. Ved å binde støvet får du en grusvei som krever mindre vedlikehold, gir bedre veiøkonomi og reduserer støvplager.

 

Ring oss i dag