BÆREKRAFT

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

REDEGJØRELSE

 • Kindlistuen & Dahl AS er et transportfirma tilhørende i Øyer Kommune, Innlandet fylke. I tillegg til transport med tilhørende virksomheter driver firmaet også med anleggsarbeid, skogsdrift og levering av tjenester til landbruket.
 • Kindlistuen & Dahl AS er organisert som et aksjeselskap med et valgt styre. Bærekraftmålene våre er forankret i styret og det jobbes kontinuerlig med å overholde våre retningslinjer angående menneskerettigheter og arbeidsforhold.

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSFORHOLD

 • Kindlistuen & Dahl AS har fokus på ansvarlig innkjøp og vil gjøre det ytterste for at vi alltid skal ivareta miljø, arbeidstakers rettigheter, samt følge lover og regler. Dette blir også innarbeidet i avtaler med leverandører og kunder. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser.

AKTSOMHETSVURDERINGER

 • Kindlistuen & Dahl AS gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av forretningspartnere og internt i samsvar med OECDs retningslinjer.
 • Vi foretar regelmessige risikoanalyser. Leverandører som defineres som høy-risiko inviteres til å gjøre egen-evaluering og gjennomgå aktsomhetsvurdering.
 • Dersom aktsomhetsvurderingene gir grunnlag for nærmere oppfølging legger vi vekt på å få til forbedringer framfor å avslutte samarbeidet.
 • Kindlistuen & Dahl AS sine kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at våre tjenester stammer fra bærekraftige leverandørkjeder.

ÅPENHETSLOVEN

 • Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.
 • Kindlistuen & Dahl AS har et stort tjenestespekter. Uansett hva kundene våre kjøper av tjenester skal de være trygge på at leveransen er i samsvar med åpenhetsloven.
 • I henhold til loven vil vi innen 30.juni 2023 offentliggjøre en årlig redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.
 • Fremover vil vi fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår.

ÅPENHETSLOVEN

 • Du og alle har ved skriftlig forespørsel rett fra 1 juli 2022 på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser generelt for enkelt-varer eller tjenester.
 • Velkommen til å ta kontakt om dette! Send e-post til post@kindlistuen-dahl.no

Ring oss i dag