Husdyrgjødsel

Transport og spredning husdyrgjødsel

Våre biler, maskiner og ansatte hjelper deg å få jobben gjort

Transport og spredning husdyrgjødsel

Våre biler og ansatte hjelper deg å få jobben gjort

6 vogntog for transport av husdyrgjødsel og biorest

Omlastercontainer

Levering og formidling av Biorest fra Mjøsanlegget Lillehammer og Romerike Biogass på Vormsund.

Spredning med slangebom og slepeslangeutsyr

Sprening med tank påmontert nedfeller

Spredning med høytrykkanon fra bil – kastelengde opp til 70 meter

Spredning med tank og fanespreder

Nedmolding og pløying

Vi hjelper deg med transport av masse og maskiner

Avtalt pris til avtalt tid

Ring oss i dag