Skogsdrift,
krattrydding og flishugging

Vi hjelper deg med rydding av jordkanter, beiteområder, tomter og veg.

Skogsdrift, krattrydding og flishugging

Vi hjelper deg med skogsdrift og vedlikehold
Vi er lokalisert rundt Lillehammer, men tar på oss oppdrag i hele Norge. 

Kindlistuen og Dahl leverer tjenester innen:

  • Tomterydding
  • Sluttavvirkning
  • Beiterydding
  • Bioklipping
  • Flishugging/bioenergi
  • Kantrydding åker
  • Kantrydding veier
  • Graving opprydding ute i skog
  • Maskin transport
  • Levering av talleflis

 

 

 

Ring oss i dag