Skogsdrift,
krattrydding og flishugging

Vi hjelper deg med rydding av jordkanter, beiteområder, tomter og veg.

Skogsdrift, krattrydding og flishugging

Vi hjelper deg med skogsdrift og vedlikehold

Kindlistuen og Dahl er et firma som driver innen skogsdrift.
Vi er lokalisert rundt Lillehammer, men tar på oss oppdrag i hele Norge. 

Kindlistuen og Dahl leverer tjenester innen:

– Tomterydding

– Sluttavvirkning

– Beiterydding

– Flishugging/bioenergi

– Kantrydding åker

– Kantrydding veier

– Graving opprydding ute i skog

– Maskin transport

– Leverer talleflis

Vi hjelper deg med transport av masse og maskiner

Avtalt pris til avtalt tid

Ring oss i dag