ÅPENHETSLOVEN

ÅPENHETSLOVEN

Vi er i en prosess med å utarbeide aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandører. Formålet med dette arbeidet er å få en oversikt over om det er noen sannsynlighet for at Kindlistuen & Dahl AS har negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven skal sikre at større virksomheter som hører hjemme i Norge som tilbyr varer i eller utenfor Norge, utfører risiko- og aktsomhetsvurderinger. Og om disse håndterer de faktiske og mulige  negative konsekvensene som avdekkes.

AKTSOMHETSVURDERING

Kilde: OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv

Loven skal i tillegg sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan næringslivet jobber med arbeids- og menneskerettigheter.

Enhver person kan etter loven etterspørre informasjon om hvordan Kindlistuen & Dahl AS håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi ønsker å gi så gode svar som mulig og setter derfor pris på om spørsmålet kan begrunnes med utfyllende informasjon om hva svaret skal bidra eller benyttes til.

Merk gjerne e-post med «åpenhetsloven» i emnefeltet.

Har du spørsmål:

Ta kontakt med Grethe Skogli på telefon eller e-post

90189459 – post@kindlistuen-dahl.no

Ring oss i dag